Bielsko Bestwińska – Hipoteka 54 000 000 zł

0

Dokument przedstawia fragment księgi wieczystej nr BB1B/00130325/1 z dnia 2023-09-10, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych – BB1B. Dotyczy nieruchomości gruntowej. Zawiera informacje o trzech hipotekach umownych:

  1. O wartości 6,250,000 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wierzycielem BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA z Warszawy.
  2. O wartości 23,750,000 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), również z wierzycielem BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA z Warszawy.
  3. O wartości 24,000,000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych), z wierzycielem ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z Katowic.

Źródło: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *