Browar Niechanowo – Hipoteka 8 008 900 zł

0

Dokument przedstawia fragment księgi wieczystej nr PO1G/00056671/6 z dnia 2023-09-15, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy. Dotyczy on gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość. W dziale IV zawarte są informacje o hipotece na kwotę 8 008 900 zł.

  1. Hipoteka umowna na kwotę 3 000 000,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Lipce w związku z umową kredytu inwestycyjnego z dnia 25.11.2015 r.
  2. Hipoteka umowna na kwotę 2 000 000,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Lipce w związku z umową kredytu hipotecznego z dnia 30.01.2018 r.
  3. Hipoteka umowna na kwotę 1 170 000,00 zł na rzecz Marka Mateusza Markiewicza w związku z umową pożyczki z dnia 15 listopada 2018 r.
  4. Hipoteka przymusowa na kwotę 74 515,50 zł na rzecz Gminy Niechanowo w związku z nieuiszczonym podatkiem od nieruchomości.
  5. Hipoteka przymusowa na kwotę 294 746,02 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu w związku z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy oraz koszty postępowania.
  6. Hipoteka przymusowa na kwotę 50 682,00 zł na rzecz Gminy Niechanowo w związku z nieuiszczonym podatkiem od nieruchomości.
  7. Hipoteka przymusowa na kwotę 208 339,47 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu w związku z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i inne.
  8. Hipoteka przymusowa na kwotę 462 155,59 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu w związku z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i inne.
  9. Hipoteka przymusowa na kwotę 37 7375,50 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu w związku z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i inne.

Źródło: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *