Dzierwany Podlaskie – Hipoteka 3 000 000 zł

0

Dokument przedstawia fragment księgi wieczystej nr SU1S/00046689/0 z dnia 2023-09-09, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach. Opisuje nieruchomość gruntową. W dziale IV zawarte są informacje o hipotece umownej o wartości 3,000,000 zł. Hipoteka służy zabezpieczeniu zwrotu zaliczki, zapłaty kar umownych, odsetek oraz kosztów obsługi prawnej. Wierzycielem hipotecznym jest Andrzej Nakielski.

Źródło: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *