Egzekucja Komornika Sądowego Km 2300/22

0

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU AKCJI ORAZ PRAW MAJĄTKOWYCH AKCJONARIUSZA

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Sławomir Walenda w spawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi:

PIWOWARZY S.A.
NIP: 64102612710

Na mocy przepisu art. 910 paragraf 1 oraz art. 911(3) Kodeksu postępowania cywilnego zawiadamia, że dokonał zajęcia papierów wartościowych, wszelkich wierzytelności oraz praw majątkowych dłużnika z tytułu posiadanych akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *