Egzekucja Komornika Sądowego Km 5346/23

0

Do Sądu rejestrowego wpłynęło zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 13 grudnia 2023 roku, sygn. akt Km 5346/23, o zajęciu udziałów Polskie Destylarnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należących do Janusza Palikota.

Zgodnie z art. 9113 k.p.c. zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu.

Analiza treści rejestru prowadzonego dla Polskie Destylarnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje, że wspólnikiem spółki jest Janusz Palikot, posiadający 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *