PESEL 54102903659 ZBIGNIEW BOROWY

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Zbigniew Borowy PESEL: 54102903659, niniejszym oświadcz że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna oraz jako członek organu uprawnionego do wyboru zarządu wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Różnówka Stawy 14, 23-400 Biłgoraj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *