PESEL 63091002715 MIROSŁAW PUCEK

0

OŚWIADCZENIE O ADRESIE DO DORĘCZEŃ OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU UPRAWNIONEGO DO WYBORU ZARZĄDU

Ja, niżej podpisany Mirosław Pucek PESEL 63091002715, członek rady nadzorczej spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. Mniejszym oświadczam, iż mój adres do doręczeń to ul. Strażacka 1/7, 20 — 013 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *