PESEL 64102612710 JANUSZ PALIKOT

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI ORAZ ADRESIE DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Janusz Palikot PESEL: 64102612710, niniejszym oświadczani że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. oraz wskazuję mój adres do doręczeń: ul. Archidiakońska 9, 20 -113 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *