PESEL 74010805287 MONIKA PALIKOT

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisana Monika Palikot PESEL: 74010805287, niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki pod firmą Tenczyńska Okowita S.A. oraz jako członek organu uprawnionego do wyboru zarządu wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Archidiakońskiej 9, 20 – 113 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *