PESEL 82090500574 TOMASZ NIETUBYĆ

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Tomasz Witold Nietubyć, PESEL: 82090500574, niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. oraz wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Rękodzielnicza 22/5, 54-135 Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *