PESEL 83081811055 ŁUKASZ PIŁASIEWICZ

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PELNIME FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Łukasz Panasiewicz PESEL: 83081811055, niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji prokurenta samoistnego spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. oraz wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Skołuby 2/79, 20 — 837 Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *