WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Paweł Komar PESEL: 85031009770, niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna oraz jako członek organu uprawnionego do wyboru zarządu wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Morskie Oko 3/1, 02-511 Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *