PESEL 92072810252 TOMASZ CZECHOWSKI

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Tomasz Czechowski PESEL: 92072810252, niniejszym oświadczani że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. oraz wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Henryka Pobożnego 25/3A 50-241 Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *