PESEL 94110210437 PRZEMYSŁAW BOBROWICZ

0

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PEŁNINIE FUNKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEŃ

Ja, niżej podpisany Przemyslaw Fryderyk Bobrowicz Pesel 94110210437, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. oraz jako członek organu uprawnionego do wyboru zarządu wskazuję swój adres do doręczeń: 20 — 860 Lublin, ul. Stanisława Szpinalskiego 3/7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *