Raport ERIF ws. Tenczynek Dystrybucja S.A

0

Raport ERIF dotyczy spółki “Tenczynek Dystrybucja S.A.” i zawiera następujące informacje:

Statystyki z informacji gospodarczych w raporcie: Średni czas zadłużenia wynosi 126 dni. Nie ma informacji negatywnych dodanych do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. ani do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. W przypadku Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., łączna kwota zadłużenia wynosi 4 341,3 PLN, z najwyższą kwotą zadłużenia wynoszącą 2 188,8 PLN. W przypadku BIG Infomonitor S.A., łączna kwota zadłużenia wynosi 23 776,19 PLN.

Negatywne informacje gospodarcze: Dwa wpisy dotyczące nieuregulowanych zobowiązań zostały zamieszczone zgodnie z przepisami ustawy. Pierwszy wpis dotyczy dłużnika o nazwie “Tenczynek Dystrybucja Spółka Akcyjna” z kwotą zaległości wynoszącą 2 152,5 PLN, związaną z fakturą VAT. Drugi wpis dotyczy tej samej spółki z kwotą zaległości wynoszącą 2 188,8 PLN, związaną z karą umowną.

Pozytywne informacje gospodarcze: Żaden wierzyciel nie dodał informacji pozytywnych do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. ani BIG Infomonitor S.A.

Raport został przygotowany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *