Raport KRS ws. Kraftowe Alkohole Sp. z o.o.

0

Raport przedstawia informacje dotyczące spółki “Kraftowe Alkohole Sp. z o.o.”. Zawiera szczegółowe dane na temat statusu podatnika VAT oraz kapitału zakładowego spółki. Wskazuje, że spółka posiada status czynnego podatnika VAT i kapitał zakładowy wynoszący 5 tys. zł.

Dokument zawiera również informacje na temat członków zarządu spółki, w tym Adama Nocońa i Marka Maślanki. Wskazuje na konkretne daty, kiedy zostali oni mianowani na te stanowiska, oraz podaje ich pełne funkcje w zarządzie.

Raport zawiera również informacje o beneficjentach rzeczywistych spółki oraz wspólnikach. Wskazuje na Mareka Michała Maślankę jako beneficjenta rzeczywistego oraz MDM NT Sp. z o.o. jako wspólnika posiadającego całość akcji spółki.

Źródło: Raport KRS dotyczący spółki “Kraftowe Alkohole Sp. z o.o.”, dostępny na stronie rejestr.io.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *