Raport KRS ws. MANUFAKTURA 2 Sp. z o.o.

0

Raport przedstawia informacje dotyczące spółki “MANUFAKTURA 2 Sp. z o.o.”. Zawiera szczegółowe dane na temat statusu podatnika VAT oraz kapitału zakładowego spółki. Wskazuje, że spółka posiada kapitał zakładowy wynoszący 5 tys. zł.

Dokument zawiera również informacje na temat członków zarządu spółki, w tym Małgorzatę Joannę Bednarską, która pełni funkcję Prezesa Zarządu od 14 czerwca 2021 r. Wskazuje także na sposób reprezentacji spółki, gdzie w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Raport zawiera również informacje o beneficjentach rzeczywistych spółki oraz wspólnikach. Wskazuje na Pawła Marka Komara jako beneficjenta rzeczywistego oraz VORTUNE EQUITY GROUP Spółka Akcyjna jako wspólnika posiadającego całość akcji spółki o wartości 5 tys. zł.

Źródło: Raport KRS dotyczący spółki “MANUFAKTURA 2 Sp. z o.o.”, dostępny na stronie rejestr.io

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *