Raport KRS ws. Manufaktura Wódki, Piwa i Wina

0

Raport przedstawia informacje dotyczące spółki “Manufaktura Wódki, Piwa i Wina”. Zawiera szczegółowe dane na temat serii akcji spółki, ich liczby oraz uprzywilejowania. Wskazuje, że akcje nie są uprzywilejowane dla różnych serii, takich jak “D”, “E”, “F” i innych. Dokument zawiera również informacje na temat różnych zmian w statucie spółki, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Wskazuje na konkretne daty, kiedy te zmiany zostały dokonane, oraz podaje szczegóły tych zmian.

Raport zawiera również informacje o złożeniu rocznych sprawozdań finansowych spółki za różne lata, w tym za lata 2021, 2020, 2019 i inne. Wskazuje również na złożenie opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdań z badań rocznych sprawozdań finansowych.

Źródło: Raport KRS ws. Manufaktura Wódki, Piwa i Wina, dostępny na stronie rejestr.io

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *