Rzecznik Finansowy odpowiada i rozważa kroki prawne wobec Palikota

0

Przypomnijmy, że działania Rzecznika Finansowego wobec Tenczynka Dystrybucji miały związek z “Buntem Finansowym”, czyli ofertą pożyczkową tej spółki, kierowaną do osób prywatnych.

Na kanwie skarg konsumenckich na “Bunt Finansowy” najpierw w czerwcu ubiegłego roku Rzecznik przyjrzał się tej ofercie. Następnie w październiku wezwał Tenczynek Dystrybucję do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, polegającej na wprowadzeniu konsumentów w błąd.

Chodziło o posługiwanie się w przypadku “Buntu Finansowego” terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding). Rzecznik o swoich zastrzeżeniach poinformował Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Rzecznik Finansowy odpowiada Palikotowi

W przesłanym nam oświadczeniu Rzecznik informuje, że do tej pory nie otrzymał odpisu wskazanego pozwu. Jednak postanowił się odnieść do “twierdzeń i zarzutów” zawartych w oświadczeniu Palikota “z uwagi na ich wagę”.

Rzecznik informuje, że skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew przeciwko spółce Tenczynek Dystrybucja, zarzucając jej stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej wobec konsumentów, którzy pożyczyli jej pieniądze w ramach projektu “Bunt Finansowy”.

Wyjaśnia, że zdecydował się na ten krok, ponieważ spółka nie zastosowała się do wezwania z października 2023 r.

Natomiast w styczniu 2024 r., czytamy w przesłanym nam oświadczeniu, Rzecznik nałożył na Tenczynek Dystrybucja karę pieniężną w wysokości 48 500 zł w związku z naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych. A dokładniej?

W lipcu 2023 r. Rzecznik, korzystając z ustawowych uprawnień, zwrócił się do spółki Palikota z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień. Następnie w sierpniu 2023 r., już po upływie ustawowego terminu na odpowiedź, spółka udzieliła częściowej odpowiedzi Rzecznikowi.

Rzecznik wezwał więc spółkę do uzupełnienia brakujących informacji, ale ta w piśmie z października 2023 r. odmówiła, twierdząc, że nie jest podmiotem rynku finansowego. W związku z powyższym Rzecznik nałożył na Tenczynek Dystrybucja karę pieniężną.

Rzecznik rozważa kroki prawne wobec Palikota

W oświadczeniu przesłanym money.pl Rzecznik podkreśla, że jest niezależną instytucją, której ustawowym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje.

Wszystkie dotychczasowe działania Rzecznika Finansowego prowadzone w sprawie Tenczynek Dystrybucja S.A. podejmowane były na podstawie i w granicach przepisów prawa i podyktowane były wyłącznie troską o ochronę klientów podmiotów rynku finansowego, do czego Rzecznik jest ustawowo zobowiązany.

Rzecznik Finansowy, jak podkreśla w oświadczeniu, jest państwową osobą prawną, której dobra osobiste podlegają ochronie.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/janusz-palikot-uderzyl-w-rzecznika-finansowego-na-odpowiedz-nie-musial-dlugo-czekac-7013369553246944a.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *