W materiale omawiana jest sytuacja spółki Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, która obecnie znajduje się w procesie restrukturyzacji. Prezenterzy, Sebastian Mikulewicz i Marcin Ostaszewski, omawiają problemy związane z obligacjami tej spółki oraz wyjaśniają, dlaczego zostało otwarte postępowanie o zatwierdzenie układu. W filmie poruszane są również kwestie postępowania sanacyjnego oraz zachowania obligatariuszy w obecnej sytuacji. Dodatkowo, omawiane są pozostałe spółki Janusza Palikota oraz relacja Manufaktury Piwa, Wódki i Wina z rynkiem NewConnect.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *