Wniosek o ogłoszenie upadłości MPWiW S.A.

0

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy rozpoznaje sąd upadłościowy  (sąd rejonowy – wydział gospodarczy) w składzie trzech sędziów zawodowych. W postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy sąd upadłościowy bada czy złożony wniosek upadłościowy spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 oraz w art. 23 ust. 1 Prawa upadłościowego. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik (art. 26 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *