Zabezpieczenie majątku dłużnika MPWiW S.A.

0

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych o restrukturyzacyjnych w przedmiocie wniosku wierzyciela o udzielnie zabezpieczenia

Postanawia:

I. Zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowym nadzorcy sądowego w osobie Piotra Helińskigo (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424);
II. Oddalić wniosek o zabezpieczenie w pozostałym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *