Zajęcie akcji i praw majątkowych Janusza Palikota

0

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w składzie:
Przewodniczący: Referendarz sądowy Anna Siemianowska-Sokół
po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 roku w Świdniku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wszczętej z urzędu
na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie z udziałem „Piwowarzy” Spółki akcyjnej z siedzibą w Lublinie o przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *