Zawiadomienie Komornika sygn. Km 2300/22

0

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanawia złożyć do akt rejestrowych zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 07.09.2022r., sygn. akt Km 2300/22 o zajęciu praw majątkowych akcjonariusza- dłużnika- “PIWOWARZY”S.A. w MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁCE AKCYJNEJ z siedzibą w Tenczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *